Repertoár

Története

Képtár-Archívum

Gyermekrajz pályázat

Műsornaptár

Stúdió

Könyvtár

Kinek ajánljuk?

Információ

MIMOSZ ALAPÍTVÁNY

Repertoár



Történelmi színjátékok

HEGEDÜS GÉZA

KARD ÉS KERESZT



SZENT LÁSZLÓ LEGENDÁJA

Történelmi legenda és játék (90 percben)

HEGEDÜS GÉZA "Lovagok a Kőrös-parton" című regénye, középkori népi bohózatok, Bonfini "A magyar történelem tizedei" című munkája és a Képes Krónika nyomán, ARANY JÁNOS "Szent László füve" című költeményének, régi és újkeletű vallásos dallamok, népi legendák és koldusénekek felhasználásával írta: RENCZ ANTAL

Szent Lászlónak, a kor eszményi lovagkirályának mély vallásossága és katonai kiválósága a nép lelkében fogant regék és vallásos legendák forrása lett. Az elesetteket gyámolító, népe érdekében csodákat tevő szent harcos azóta is a magyarság lelki mentsvára. Emberi arculatát élesebben rajzolták meg a róla szóló mesék, mint az eléggé gyér hiteles adatok. Mindez - éppen a mese "csodatevő" erejénél fogva - a gyerekek lelkéhez is utat talál.

Megtartott előadások száma: 25-50

Játsszák: Beczásy Áron, Benedek Gyula, Kiss Andrea, Lukács András, Rékai Nándor, Szinovál Gyula, Turóczi Éva
kép az archívumból


Nevesincs Színház Teathrum Hungaricum